18 U.S.C. 2257 Överensstämmelse för Registerföringskrav

In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models' proof of age is held by the custodian of records, which is listed below, organized by producer. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations.

Alla eventuella handlingar som måste förvaras i enlighet med 18 USC § 2257 och dess tillämpliga regleringar hålls av följande enhet:

Custodian of Records
Confirm ID, Inc.
1615 S. Congress Avenue, Suite 103
Delray Beach, FL 33445, USADen här webbsajten innehåller material endast avsett för vuxna, alla medlemmar och personer som medverkar på den här sajten har in kontrakt uppgivit att de var minst 18 år gamla när fotot togs.